सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°४५′०″N ८१°०′०″E