सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°४२′०″N ८९°०′०″E