सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°१८′०″N ८०°०′०″E