सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२५°४०′१२″N ९४°२८′१२″E