सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२५°३०′०″N ८०°३०′०″E