सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२५°१२′४९″N ८०°५४′५५″E