सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२४°३४′४८″N ७७°४३′४८″E