सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२४°३१′४८″N ८१°१७′२४″E