सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२४°१२′०″N ८२°४०′१२″E