सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°४४′०″N ९२°४३′०″E