सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°२८′२८″N ९३°१९′३२″E