सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°१९′४८″N ७५°२′२४″E