सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°१२′०″N ७७°४′४८″E