सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°८′२४″N ८७°३०′३६″E