सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°७′१२″N ८१°४२′०″E