सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२२°५५′१२″N ७९°१०′१२″E