सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२२°६′५८″N ८४°०′५८″E