सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°५८′१२″N ८०°१९′४८″E