सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°३१′१२″N ७०°२७′०″E