सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°२७′४१″N ८०°११′२९″E