सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°१३′४१″N ७४°८′३२″E