सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°१०′४८″N ८०°०′०″E