सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°५५′१२″N ७३°३′०″E