सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°५४′१२″N ७४°४६′२९″E