सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°२७′५८″N ८५°४९′५९″E