सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°४२′०″N ७२°४६′१२″E