सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°१२′०″N ७२°५८′१२″E