सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°३९′०″N ७२°५२′४८″E