सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°२६′१३″N ७९°७′२७″E