सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°३७′४४″N ७८°५′३१″E