सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°३′०″N ७५°१३′०″E