सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१६°५१′३६″N ७४°३४′१२″E