सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

८°३०′०″S ११५°०′०″E