सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

८°२०′६″S ११५°५′१७″E