सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

८°३०′२७″N ७६°५८′१९″E