सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३४°२६′४२″N ७६°३९′५०″E