सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३४°५′२८″N ७४°४८′२२″E