सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२७°१२′०″N ७३°४३′४८″E