सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°१६′५०″N ७३°०′५७″E