सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२५°४६′१२″N ७३°१९′१२″E