सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२२°१८′०″N ७०°४६′४८″E