सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२२°१३′१२″N ६९°४२′०″E