सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°५७′०″N ७९°३०′०″E