सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१२°११′०″S ३४°२२′०″E