सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

९°३१′४८″N ७७°१२′०″E