सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३०°४६′१२″N ७५°२८′१२″E