सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३०°४६′०″N ७५°२८′०″E