सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३०°१९′४८″N ७८°३′३६″E