सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२५°२२′१२″N ८५°७′४८″E