सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°०′०″N ८८°०′०″E